Názov projektu: Výroba elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov – CAMIONSERVICE NZ, s.r.o.

 

Poskytovateľ: Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len „SO“) konajúca v zastúpení Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaceho orgánu pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len „RO“).
Fond: Európsky fond regionálneho rozvoja (ďalej len „EFRR“)

Kód výzvy: OPKZP-PO4-SC411-2023-82

Nenávratný finančný príspevok: 38 735,04 €

Hlavná aktivita projektu: V rámci projektu sa realizuje jedna hlavná aktivita, a to osadenie fotovoltických panelov s cieľom zvýšenia podielu obnoviteľných zdrojov energie (ďalej len „OZE“) na hrubej konečnej energetickej spotrebe žiadateľa s výkonom 59,40 kWp, ktoré budú slúžiť pre vlastnú spotrebu spoločnosti, zaistí takmer úplnú sebestačnosť, týkajúcu sa odberu elektrickej energie, pritom v prípade produkcie nadbytku, spoločnosť bude môcť elektrickú energiu odpredávať distribútorovi na základe zmluvy o pripojení do distribučnej siete.

Cieľ projektu: Cieľom projektu je zníženie energetickej náročnosti objektu servisnej haly, čo prispeje k dopadu na zníženie znečisťovania ovzdušia a zabezpečí hospodársky výhodnejšie využitie haly a fungovanie spoločnosti.


Klampiarske práce

Lakovanie

Pneuservis

Servis Nákladných vozidiel

Použité náhradné diely

Použité xenónové svetlomety Volvo FH

[gallery link="none" size="medium" ids="689,690,691"]

2 kusy, cena za 1 kus = 450€ bez DPH

...

Použitá prevodovka AT2512C Volvo FH

[gallery link="none" size="medium" ids="320,318,319"]...

Použitý motor Volvo FH EURO 5

[gallery size="medium" link="none" columns="2" ids="315,314"]...